top of page

IoT v kmetijstvu

KZ Agraria Koper, z.o.o. - Purissima

thumbnail_Agraria koper HR se. (12 of 54)
thumbnail_Agraria koper HR se. (14 of 54)
thumbnail_Agraria koper HR se. (15 of 54)

O PROJEKTU - IoT / AI tehnologije v kmetijstvu -  optimatizacija in digitalizacija delovnih procesov v kmetijstvu ter promocija digitalnih rešitev v širši populaciji

Izhodišča projekta:

 

Kmetijska zadruga Agraria Koper je po odkupu sadja in zelenjave druga največja kmetijska zadruga splošnega tipa v Sloveniji. Združuje 150 sadjarjev in pridelovalcev zelenjave iz treh obalnih občin. Njihova pridelava je razširjena na 34 vrst med katerimi prevladujejo: paradižnik, melone, bučke, kaki, radič, ohrovt in cvetača. KZ Agraria Koper povezuje in podpira pridelovalce v skupnem nastopu na trgu jih izobražuje in strokovno izpopolnjuje na področju kmetijstva, vodenja kmetij, računovodstva in drugih znanjih.

Primer: Purissima

 

Na tej lokaciji nudijo različna znanja iz kmetijstva razni populaciji kot so: profesionalni kmetje, otroci, mladostniki, šolarji, vrtičkarji, gostinci, turistični delavci in drugi.  Center je namenjen predvsem prenosu znanja, raziskav in delno tudi proizvodnji sadik vrtnin, zelišč, cvetja in pridelavi jagod. Center je opremljen z najnaprednejšo tehnologijo za spremljanje pridelave v rastlinjakih od gnojenja, namakanja, spremljanje temperatur, vetra itd.

Center ima 7.000 m2 pokritih površin rastlinjakov in cca 10.000 njivskih površin in sadovnjakov. Zaposlenih je redno na lokaciji 7 delavcev, v sezoni pa tudi do 14 ljudi.

Problem/izziv:

 

Eden od problemov s katerim se dnevno srečujejo je optimizacija delovnih procesov. Sedaj se evidentira in vodi vse ročno kar pa vzame veliko časa. Pomembno je, da bi poiskali rešitev kako bi avtomatizirali in digitalno/računalniško vodili delovne procese v proizvodnji.

 

Na lokaciji bi bilo potrebno zaznati mesto kjer se določeno delovno opravilo opravlja, kdo ga opravlja in koliko časa. Podatki bi nam pomagali priti do bolj natančne proizvodne cene pridelkov, optimizacijo delovnih procesov in upravičeno porabo ur v procesu proizvodnje za posamezno pridelano kulturo.

Cilji:

Cilji našega projekta so: identificirati koncept rešitve, določiti digitalna orodja za učinkovito spremljanje časa po aktivnostih, pripraviti predstavitvene materiale rešitve in oblikovati tekste/materiale/sporočila in določiti dogodke za prenos rešitve deležnikom.

bottom of page